Kaikki palvelut

 • Puunkaato
 • Tonttihakkuut
 • Tontinraivaus
 • Myrskytuhojen raivaus
 • Ennakkoraivaukset
 • Metsähakkuut
 • Harvennus
 • Nuoren metsän hoito
 • Taimikon hoito
 • Puiden ja pensaiden istutukset
 • Puidenhoito
 • Rakennusleikkaukset
 • Hoitoleikkaukset
 • Puiden tuenta
 • Aidanleikkaus
 • Maisemametsien hoito ja suunnittelu
 • Klapimittaan sahaus
 • Puiden halkaisut
 • Kantojyrsintä
 • Puiden ja risujen poisvienti
 • Risujen haketus
 • Runkojen poiskuljetus traktorilla

Go to top